Jag är lokförare

Nedanstående text är en insändare. SLFF recenserar inte texten eller har åsikter om den.   Enkelt, härligt, mänskligt och pålitligt, är de värdeord SJ förmedlar Få av oss lokförare känner att de orden går att associera med det företag vi jobbar på. Själv har jag sen jag började på järnvägen hela tiden tänkt, “Det kan … Fortsätt läsa Jag är lokförare

Annonser

Uppföljning: Ånge godsbangård

Det 15 april 2018 skrev vi ett inlägg under rubriken ”Stopp i Ånge”. Ordet ”stopp” syftade till att skyddsombud i februari tvingats till att lägga ett s.k. skyddsstopp på stora delar av godsbangården. Detta berodde på att Trafikverket inte sett till att bangården röjts från snö och is, och nu utgjorde en omedelbar fara för … Fortsätt läsa Uppföljning: Ånge godsbangård

Pågatågen: Lokförarna ska få schemalagda pauser

Vi har tidigare skrivit om paus - vad en paus egentligen är och har för betydelse, vad lagen och Arbetsmiljöverket säger och vad SLFF tycker i frågan. Lokförarpaus - En del av våra arbetstidsregler Som ett resultat av ett mycket bra och idogt arbete av skyddsombuden på pendeltågen i Stockholm, beslutade Arbetsmiljöverket 2006 att dåvarande operatör … Fortsätt läsa Pågatågen: Lokförarna ska få schemalagda pauser

Inom järnvägsbranschen är det accepterat….pratar man med utomstående häpnar de.

Det rubriken syftar till är såklart lokförarnas arbetstider. Inom flyg-, sjö- och vägtransporter är arbetstiderna hårt reglerade. Följer man inte reglerna riskerar man sanktioner i form av böter eller rent av indraget trafiktillstånd. På järnvägen existerar inte böter för att tjänstgöra mer än arbetstidsreglerna medger. För övriga transportslag är det inte bara att köra på … Fortsätt läsa Inom järnvägsbranschen är det accepterat….pratar man med utomstående häpnar de.

Rapid markerar slutet på privatlivet för lokförare på SJ

Rapid är det system SJ vill införa för att planera lokförarnas schema. SJ vill med det ta bort fast lista och istället införa fyra olika typer av grupper med månadslista (dagens s.k vikarielista). Man hävdar att Rapid är ett ”standardsystem” vilket ska få oss att tro att upplägget blir samma som hos andra operatörer. Sanningen … Fortsätt läsa Rapid markerar slutet på privatlivet för lokförare på SJ

”Arbetsplatsinformation” på SJ

Lokförare har informerat SLFF om att SJ ställer in höstens arbetsplatsträffar på flera åkstationer pga lokförarbrist. Det är såklart ett beslut SJ kan ta, men det lokförarna inte gillar är att SJ vill att de ska komma på något man kallar "Arbetsplatsinformation". Ännu en hittepågrej av SJ, säger lokförare surt. "Arbetsplatsinformation" förläggs inte inom ramen … Fortsätt läsa ”Arbetsplatsinformation” på SJ