Green Cargo vill beordra övertid

Green Cargo har svårt att bemanna sina tåg. "Lokförarbrist" har blivit en näst intill slentrianmässig förklaring men i Green Cargos fall är det långt från hela sanningen. Förvisso är det en brist på lokförare, och det beror på att lokförarnas villkor och arbetsmiljö försämrats gentemot andra järnvägsföretag. Besparingar kan ge omedelbara effekter i resultaträkningen, men kostnaderna … Fortsätt läsa Green Cargo vill beordra övertid

Uppfostra din chef

Lokförare har ett extremt tidsstyrt arbete där alla arbetsmoment räknas ut på minuten. Vi pratar om exakta minuttal för orderläsning, klargöring, avställning, hyttbyte, bromsprov osv. Många företag använder en formel för att räkna ut hur fort en lokförare ska förflytta sig mellan lokaler och fordon. Det kan vara hundra meter på två minuter, där någon … Fortsätt läsa Uppfostra din chef

Formgjutna hörselskydd till lokförarna SJAB

Vi har tidigare skrivit om ämnet, första gången i augusti 2017. Hösten 2017 tog SJ beslut att alla lokförare som vill har möjlighet att få formgjutna hörselskydd - ett beslut framtvingat av skyddsombudens goda arbete som drivit frågan till Arbetsmiljöverket. Sedan dess har inte hänt så mycket mer än att lokförarna upplever att SJ lägger resurser … Fortsätt läsa Formgjutna hörselskydd till lokförarna SJAB

Arriva Pågatågen: Missnöjesmaskningar

Säkerhetsdirektören på Arriva Sverige AB hävdar att han sett tecken på "missnöjesmaskningar" när lokförare gör efterkontroll på stationer. I den populära branschbloggen "I huvudet på en lokförare" under rubriken "Arriva: Tågen försenas med flit", läser vi: "Personal som lägger för mycket tid vid den så kallade efterkontrollen kallas för 'missnöjesmaskare'." Bakgrunden är att Arriva Pågatågen tagit … Fortsätt läsa Arriva Pågatågen: Missnöjesmaskningar

Lokförarlön 2019

Lokförarnas löner är ett av SLFF:s fokusområden. Lön är en mycket viktig del i arbetslivet, och har man möjlighet att byta arbetsgivare eller yrke kommer man göra det om lönen är tillräckligt lockande. För att lyckas i löneförhandlingar måste den fackförening man tillhör vara offensiv och använda sina argument väl i förhandlingarna. Vårdförbundet har under … Fortsätt läsa Lokförarlön 2019

Vintertips från SLFF

Vinter innebär kyla och snö där förhållandena varierar kraftigt mellan olika delar av landet och under olika tider under vintern. Precis som när vi kör vår bil till jobbet på isiga och snöiga vägar, krävs det att vi i loktjänsten anpassar vår körstil. Vintertips i kortform (pdf) Det är arbetsgivarens ansvar att informera och påminna … Fortsätt läsa Vintertips från SLFF

Fel fokus leder till sämre säkerhetskultur

Säkerhet tycker alla är viktigt och vi lokförare klagar titt som tätt att våra arbetsgivare bara snackar om säkerhet samtidigt som andra prioriteringar råder i verkligheten. En del av SLFFs fackliga arbete är att verka för att våra arbetsgivare inte bara snackar om säkerhet. Vi lokförare måste samtidigt rannsaka oss själva och inte bara peka mot att andra inte håller på … Fortsätt läsa Fel fokus leder till sämre säkerhetskultur