Lokförarpaus – En del av våra arbetstidsregler

17 § Arbetstidslagen säger så här om pauser: ”Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser räknas in i … Fortsätt läsa Lokförarpaus – En del av våra arbetstidsregler

Annonser

Trafikverkets anläggningar

Det riktas mycket kritik mot Trafikverkets anläggningar och det som får störst uppmärksamhet är fel som orsakar tågförseningar eller tågstopp. Inte ens en lokförares död till följd av brister i anläggningen får en så stor uppmärksamhet i media som när det blir tågstopp till följd av en riven kontaktledning. Då plockar en resenär fram mobilen, … Fortsätt läsa Trafikverkets anläggningar

MTR Pendeln: Extra lokförartillägg vid övertid

MTR Pendeln i Stockholm är ett av de bolag som under sommaren erbjudit lokförarna ett extra tillägg för att arbeta extra på fridagar. Skälet är naturligtvis lokförarbrist och genom ett extra tillägg vill man locka lokförarna till att ställa upp ytterligare för företaget. Lokförarbristen beror inte på sommarens semestrar utan den är generell och förekommer … Fortsätt läsa MTR Pendeln: Extra lokförartillägg vid övertid

Europaparlamentariker Marita Ulvskog (s) om kör- och vilotider

Svensk Lokförarförening, SLFF, har uppmärksammat en debattartikel där europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) kräver bättre vägsäkerhet. Hon skriver: ”Bättre vägsäkerhet får vi genom bra arbetsvillkor och rimliga kör- och vilotider för branschen. Alternativet är trötta chaufförer som tvingas köra långa arbetspass utan rimlig vila, vilket ökar risken för olyckor.” Våra inlägg "SJ: Turlistor och scheman" och ”Tågtrafik och … Fortsätt läsa Europaparlamentariker Marita Ulvskog (s) om kör- och vilotider

Fokus på brandförebyggande underhåll i spårområden!

Vi har haft en mycket varm och torr sommar och därför har bristerna i infrastrukturen blivit mer synliga genom alla bränder. I Trafikverkets uppdrag som infrastrukturförvaltare ingår att se till att underhållet sköts av upphandlad entreprenör. Det ska t.ex. inte finnas vegetation i spårområdet. Vegetation i banunderbyggnaden kan med tiden skapa sättningar som leder till … Fortsätt läsa Fokus på brandförebyggande underhåll i spårområden!

Uppdatering av ditt mobilnummer

SLFF behöver uppdatera medlemsregistret. Framförallt behöver vi uppdatera våra medlemmars mobiltelefonnummer. Uppdateringen går fort och görs på vår hemsida slff.nu. Vi ser helst att du registrerar ditt privata mobilnummer, om du har ett sådant. Följ denna länk för att uppdatera ditt mobilnummer Tack på förhand för din medverkan Svensk Lokförarförening