SLFF om Beordrad övertid

Lokförare är en grupp som arbetar mycket övertid. På våra ordinarie arbetsdagar genererar alla tågförseningar runt om i landet en stor mängd övertid. Därutöver tjänstgör vi i stor omfattning på våra lediga dagar. Denna övertid har traditionellt varit frivillig då det har alltid funnits en tillgänglig lokförare som är villig att tjäna en extra slant.

I takt med att järnvägsföretagen strävar efter att hålla en så snäv bemanning som möjligt ökar arbetsgivarnas efterfrågan på övertidsvilliga lokförare. Nu har vi nått en punkt när utbudet inte motsvarar efterfrågan och då börjar arbetsgivare tala om att tvinga lokförare till övertid på lediga dagar. Förra året var det Transdev som hotade med det och i år är det MTR Pendeltågen i Stockholm som gör samma sak. Även Arriva Pågatågen har framfört att de kan komma att beordra övertid under sommaren.

Det här gäller

En arbetsgivare kan beordra övertid om det föreligger ”särskilda skäl”, som lagen föreskriver. Vilka skäl som är särskilda går inte att med säkerhet svara på.

MTR säger öppet att de redan i höstas gjorde fel i planeringen inför semestrarna, där de antog att fler lokförare skulle rekryteras och fler lokförare under utbildning skulle vara färdiga att tjänstgöra under sommaren.

Arbetsgivaren måste uttömma andra möjligheter innan övertid beordras. Frivillig tjänstgöring såklart, men de kan även hyra in lokförare från uthyrningsfirmor. Det var länge sedan MTR upptäckte sin felplanering så de har haft god tid att åtgärda personalbristen på annat sätt än att tvinga lokförare till övertid.

SLFF anser inte att planera fel utgör ”särskilda skäl” och därmed grund för att beordra övertid. Det är ett misstag arbetsgivaren själv måste ta ansvar för – inte lokförarna.

Det kan inte ha undgått MTR att lokförare varit missnöjda med sin nya arbetsgivare och därför lämnat MTR för andra arbetsgivare. Att i detta läge göra antaganden om att de plötsligt ska kunna rekrytera många fler lokförare är inte helt logiskt.

När frivillig tjänstgöring enligt ordinarie villkor inte räcker till får faktiskt arbetsgivaren tänka sig att stimulera viljan till sådant arbete. Ett sätt är att betala ut en extra övertidsersättning under den period bristen är som svårast. Flera andra bolag har också ett underskott av lokförare och exempelvis SJ betalar under hela sommaren ett extra tillägg om 1.400 kr/tur utöver ordinarie övertidsersättning. Vad vi kan se har SJ i alla fall hittills lyckats att locka så många lokförare tll extra arbete att vare sig tåg ställts in eller att övertid beordrats. Bra av SJ

Detta kan hända rent praktiskt

Finns det inte saklig grund för att beordra övertid kan man tycka att det bara är att säga nej. Så enkelt är det inte, utan en mindre nogräknad arbetsgivare kan hävda sitt tolkningsföreträde och säga att man tolkar lagen på annat sätt. I så fall måste frågan avgöras i domstol men en sådan process tar tid och intill dess frågan är avgjord kan arbetsgivaren beordra övertid. Lokförare kan såklart avvisa en sådan order, men då kan den envise arbetsgivaren få för sig att hävda arbetsvägran om lokföraren inte anses ha skäl för att inte tjänstgöra. Detta inser lokförarna och därför gissar vi att de kommer att hitta andra vägar för att nå samma resultat.

Vi vet av erfarenhet på arbetsplatser där arbetsgivaren inte beviljat ledigheter i rimlig omfattning, att lokförare då sjukskrivit sig istället – vanligen för diffusa smärtor i någon kroppsdel. Efter sjukskrivningen tar lokföraren ett övertidspass för att kompensera inkomstbortfallet vid sjukskrivning. Detta är såklart olagligt och absolut något SLFF avråder från, men vi vet att det förekommit och att det skulle kunna förekomma om arbetsgivare får för sig att beordra övertid på lediga dagar.

Att vara lokförare är ett ganska tufft jobb med skiftarbete, stress, trafikstörningar, frustrerade resenärer, konstiga chefer, m.m. – inte sällan tuffare än lokförarna själva vill medge. Därför är tid för återhämtning mycket viktig, både mellan våra arbetspass och under fridagar. Den press som kan uppstå av att inte få tid för återhämtning, och kanske tvingas att jobba 8-10 dagar i sträck, kan mycket enkelt skapa ohälsa och därmed skäl för sjukskrivning.

Scenario – Ökade sjukskrivningar

Det närmar sig onsdag och en efterlängtad ledig dag. Tisdag eftermiddag ringer arbetsgivaren och beordrar övertid på onsdagen. Den samvetsgranne lokföraren biter motvilligt ihop och går och jobbar på onsdagen. Det ger 100% övertid, dvs motsvarande två tjänstgöringsdagar. Men efter onsdagens extraarbete har det blivit för mycket för lokföraren som inte pallar längre och tvingas sjukskriva sig på torsdagen. Karensdag med inkomstbortfall motsvarande en dag. När man jobbat för mycket och kroppen sagt stopp, brukar det inte räcka med en dags sjukskrivning för att komma i fas. Lokföraren är sjuk även fredag, lördag och söndag. Ekonomiskt blir det ett nollsummespel för lokföraren eftersom övertiden täcker inkomstbortfallet för sjukskrivningen. Däremot kommer det inte kännas bra för lokföraren, att tvingas sjukskriva sig för att ha pressat sig för hårt. Dessutom kan osakliga misstankar komma från arbetsgivaren att sjukskrivningen saknar grund. Det är inte alls en trevlig upplevelse.

För arbetsgivaren blev problemen i detta möjliga scenario bara ännu större. Man tvingade en lokförare att jobba så mycket att droppen rann över bägarens kant och lokföraren sjukskrev sig. En dags extra arbete gav fyra dagar sjukskrivning som arbetsgivaren måste täcka upp – kanske med att beordra ännu fler lokförare till övertid och kanske fler sjukskrivningar som följd. Det kan skapas en ond cirkel.

En lokförare ska alltid vara pigg och alert för att kunna utföra sin loktjänst på ett säkert sätt. Trafiksäkerheten har högsta prioritet. Det säger alla arbetsgivare. Att tjänstgöra för mycket utan tillräcklig tid för återhämtning kan göra att du som lokförare börjar tappa fokus på din säkerhetstjänst, kanske p.g.a. en underliggande trötthet. Att säga nej till tjänstgöring i säkerhetstjänst är inte bara en rättighet utan en skyldighet i händelse att man känner sig för trött, sliten eller att någon annan omständighet föreligger som kan påverka lokförarens säkra framförande av tåget. Förra året omkom barn i en bussolycka utanför Sveg. Det har talats mycket om att bussföraren skulle ha varit trött och att hans trötthet skulle vara orsaken till olyckan. Bussföraren har dock följt arbetstidsreglerna, men ändå står han nu åtalad för bl.a. vållande till annans död. Bussföraren nekar till att han skulle ha varit trött, och det återstår såklart att se om bussföraren blir dömd. Arbetsgivaren går utom allt ansvar, för de anses av åklagaren ha följt arbetstidsreglerna vid förläggning av tjänst – precis som bussföraren.

Scenario – Lokförare tar sig själv ur säkerhetstjänst

En lokförare blir beordrad tjänstgöring på sin fridag. Lokföraren har tidigare ställt upp på frivilligt extra arbete och de senaste dagarna har det varit struligt i trafiken. Lokföraren börjar känna sig sliten och samtidigt irriterad över att tvingas ställa in en skärgårdsutflykt på sin fridag. Det finns inget skäl för sjukskrivning så lokföraren inställer sig till beordrat övertidsarbete, tar ut order, går till tåget och löser av sin kollega. Färden ska gå mot Bålsta men lokföraren känner nästan omgående att något inte står rätt till. I Spånga ringer lokföraren sin arbetsledning och begär sig själv ur säkerhetstjänst. Tåget blir stående i väntan på jour-förare och nya trafikstörningar uppstår. Lokföraren är inte sjuk, utan är påverkad av rådande situation på företaget. Irritationen över hur lokförarna ska ”straffas” genom beordrad övertid, för att någon i administrationen gjort fel i planeringen, har i kombination med påtvingat övertidsarbete har gjort att lokföraren fokuserar för mycket på det och inte säkerhetstjänsten.

Dagen efter har lokföraren sin ordinarie arbetsdag. Eftersom lokföraren är tagen ur säkerhetstjänst väntar istället läkarbesök för att kunna återgå i loktjänst. Det blir ingen tågkörning den dagen, och enligt avtal behåller lokföraren sin lön och rörliga tillägg under tiden lokföraren är tagen ur säkerhetstjänst. Arbetsgivarens agerande slår tillbaka.

Vetskapen om att arbetsgivaren kan komma att beordra övertid kan skapa problem för personalfördelarna som annars brukar ha bra kontakt med sina lokförare. Lokförare är inte skyldiga att svara i telefon på raster och annan fritid. Under loktjänsten ska vi hålla fokus på körningen och i den intensiva pendeltågstrafiken är det frågan om vi överhuvudtaget ska prata i telefon när vi sitter i hytten. Det kan då bli svårt för personalfördelarna att komma i kontakt med lokförarna även för andra saker än att beordra övertid.

Scenario – Lokförarna svarar inte i telefon

Lokföraren har rast och sitter och äter. Det ringer i telefonen och lokföraren ser att det är personalfördelaren. Lokföraren har fridag i morgon och är orolig för att personalfördelaren ska beordra tjänstgöring. Lokföraren låter bli att svara. Efter rasten kör lokföraren sitt tåg. Det ringer i telefonen. Det är personalfördelaren. Lokföraren svarar kort ”Kritisk fas” och lägger på. Lokföraren avslutar dagens tjänstgöring och på väg hem ringer telefonen igen. Lokföraren är ledig och anser sig inte behöva svara i telefon utan stänger av den.

Det lokföraren inte visste var att personalfördelaren tänk att fråga om lokföraren kunde tänka sig att ta en tur som börjar två timmar tidigare på sin ordinarie arbetsdag efter fridagen. Personalfördelaren hade nämligen fått tag i en lokförare som ställde upp på extra arbete dagen före, men att den lokföraren behövde börja något senare för att klara sin dygnsvila. Den stackars personalfördelaren får fortsätta att ringa runt till lokförare för att hitta en lösning. Frågan är om någon svarar.

Lokförare som gått ner i tid enligt Föräldralag och Sjuklag har ingen skyldighet alls att arbeta övertid, inte ens vid tågförseningar. Ett missnöje mot att arbetsgivaren hävdar sin rätt i alla lägen och inte tar hänsyn till personalen kan slå tillbaka även på denna grupp. De kan nämligen också börja hävda sin rätt  – kanske i solidaritet med sina kollegor som inte har samma lagliga rätt att neka övertid.

Scenario – Lokförare utan någon skyldighet till övertidstarbete

En lokförare som tjänstgör 80%, med stöd av Föräldralagen, är på väg med sitt tåg från Södertälje och ska sluta efter ankomst till Stockholm City. Tåget är en kvart försenat men lokföraren har en tid att passa. Barnen ska hämtas på dagis som snart ska stänga. Partnern har ingen möjlighet att hämta, ej heller mormor eller någon vän. Lokföraren ringer upp sin arbetsledning och begär förarbyte i Årstaberg eftersom arbetstiden där tar slut och att lokföraren inte har skyldighet att arbeta övertid. Någon jourförare finns inte att tillgå utan tåget får lämnas vid perrong, efter att lokföraren har meddelat tågklareraren om detta. Nu blir det problem med trafiken när ett tåg står och blockerar ett spår. Fler tågförseningar uppstår och kanske fler lokförare utan skyldighet till övertidsarbete måste lämna sitt tåg oplanerat vid en perrong. Det kan skapas en ond cirkel.

SLFF säger: Lös problemen så undviker ni konflikter!

De scenarier vi skissat upp är hypotetiska men skulle kunna inträffa. För att undvika onödiga konflikter måste MTR bli mer öppna för alternativa lösningarna som gagnar båda parter både på kort och lång sikt.

Även om vi redan är en bit in på sommaren bör MTR undersöka möjligheten att ytterligare hyra in lokförare från uthyrningsföretag.

I administrationen finns chefer och tjänstemän med lokförarkompetens. Här finns en viktig resurs och därför bör dessa disponeras för loktjänst. Ofta går de administrativa sysslorna ändå på halvfart under sommaren, och säkert finns det uppgifter som kan vänta till efter den mest kritiska perioden då lokförarbristen är som störst. Alla som kan ska köra tåg!

Erbjud lokförarna ett extra tillägg utöver ordinarie övertidsersättning. Detta för att skapa större vilja till frivilligt övertidsarbete. Här föreslås att det s.k. X-helgstillägget utgår oavsett veckodag och inte bara lördagar och söndagar. Det blir såklart en kostnad men ställt mot viten för inställda tåg eller ytterligare konflikter med personalen, är priset blygsamt. Kniper det med ekonomin kan väl de som planerade fel i höstas få betala kalaset. Lokförarna ska i varje fall inte straffas med beordrad övertid.

I avtalet med SL ingår att MTR ska ha ”blåljusbilar” bemannade av lokförare. Vad meningen med det är har vi inte fattat, men det kostar lokförarkapacitet. När personalläget är som det är kan inte MTR låta lokförare åka runt i bilar utan deras tjänster behövs i hytterna på tågen. Parkera bilarna över sommaren och låt lokförarna göra det de är utbildade för: Köra tåg!

Under våren verkar trenden ha vänt – MTR anställer fler lokförare än som lämnar företaget. Det tycket SLFF är en bra utveckling och den ska MTR värna om. Börjar MTR att beordra övertid mot lokförarnas vilja sprids ryktet snabbt i branschen. Trenden kan brytas och gå åt andra hållet igen.

Den senaste tiden märker vi att MTR’s tonläge har ändrat sig, från att ha varit mer hotfullt till att man i sansad ton söker lösningar på frivillig väg. Detta tycker SLFF är bra och varje lokförare bör ställa sig frågan: ”Kan jag hjälpa min arbetsgivare med extra tjänstgöring på ledig dag och i så fall när?”

Ju fler som ställer upp på frivilligt extra arbete, desto färre pass behöver den enskilde lokföraren ta på sig. Samtidigt minskar risken för konflikter och problem som skulle uppstå vid beordrad övertid. För att nå en bra lösning behöver MTR dra sitt strå till stacken genom att erbjuda ett extra övertidstillägg. Det tjänar alla på.

Ställ gärna upp för din arbetsgivare men inte mer än du klarar av – tänk på din säkerhetstjänst och att du har ett liv vid sidan om järnvägen.

SLFF – För lokförare på alla arbetsplatser

Annonser